ABOUT ME


Mieszkam w Poznaniu. Na co dzień pracuję jako grafik – ilustrator. 
Rysowałam między innymi dla:
- czasopism i wydawnictw: Wysokich Obcasów, Gagi, Charakterów,Twojego Dziecka, Poławiaczy Pereł (książki „Kosmonautka” i „Strażaczka”, "Agentka"), Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych,Wydawnictwa Otwartego.
- instytucji kulturalnych: Opery Narodowej w Warszawie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Agencji Artystycznej w Szczecinie.

About